تہران۔ 06 ستمبر (اے پی پی) ایران ئِ درئی کارانی نائب وزیر حمید بعیدی نڑا ئَ را برطانیہ ئَ وتی وھدیکہ نیکولس ہاپٹن ئَ را تہران ئَ وتی سفیر گچین کتگ۔ ایرانی ھال در آنی رد ئَ حمید بعیدی نڑاد ئُُ نیکولس ہاپٹن ئَ وی وتی میزبانیں ملک آناں درئی کارانی وزارت ئَ را وتی وتی کاگدپیش کتگ اَنت۔ ایران ئِ درئی کارانی وزارت ئِ رد ئَ جاور آل آنی جوان بوھگ ئِ سبب ئَ ایران ئُُ برطانیہ ئَ سفیر گچین کنگ ئِ پیسلہ کتگ۔