اسلام آباد۔19جولائی ( اے پی پی) میانوالی سینٹرل بندی جاھئَ کشندہ ئَ را پاھو دیئگ بوتگ۔ جندی ٹیلی ویژنئِ تہا گشگ بوتگ کہ سینٹرل بندی جاھ ئَ کشندہ حمید اللہ ئَ را پاھو دیئگ بوتگ۔ مجرم ئَ وتی لوگ مختار جاناں ئَ را 19اپریل 2007ئَ لوگی مڑءُ جنگئِ سرئَ کشتگ بوتگ۔ آمید گسی کاروائی ئَ چہ پد مجرم ئَ را 2007ئَ سیشن جج میانوالی ئَ موت ءِ سزا داتگ بوتگ۔ پاھودیئگئَ پد جون ھاندانئِ ھوالگئِ ھوالگ کنگ بوتگ۔