مزن وزیر محمد نواز شریف دو شمبے ئِ بیگہ ہسپتال ئَ گِس برگ بیت، ڈاکٹرز آئی ئِ شریں جان سلامتی ئُُ دارو درمانی رپورٹ مطمئن انت، مریم نواز شریف

اسلام آباد۔ 6جون ( اے پی پی) مزن وزیر ئِ صاحبزادی مریم نواز شریف ئَ گشتگ انت کہ مزن وزیر محمد نواز شریف دو شمبے ئِ بیگہ ئَ ہسپتال ئَ گِس برگ بیت۔ ڈاکٹر مزن وزیر ئِ شریں جان سلامتی ئُُ دارو درمانی رپورٹ ئَ مطمئن انت۔ مریم نواز ئَ وتی ٹویٹ ئَ گشتگ کہ انشاءاللہ مزن وزیر دو شمبے ئِ بیگہ ہسپتال ئَ گِس ئَ برگ بیت۔ نواز شریف ئِ گوستگیں سے شمبے ئَ لندن ئَ دِل ئِ آپریشن بوتگ ات۔ سر وزیر پنجاب شہباز شریف ئِ ردا مزن وزیر ئِ چار بائی پاس بوتگ ات انت۔ دیما مریم نواز ئَ ڈاکٹر آنی ھوالہ ئَ ٹویٹ ئَ گشتگ ات کہ آپریشن سر سوب منتگ۔