اسلام آباد۔07 مئی ( اے پی پی )بنجاہی وزیر ھالرسانکی ،شنگکاری ئُُ راجی مڈی سینیٹر پرویز رشید ئَ پاکستانی نژاد صادق خان ئَ را لندن ئِ میئر گچین بوھگ ئَ مبارکباتی داتگ۔وتی یک بیان ئَ آہاں گوشتگ کہ صادق خان ئِ کٹگ ئُُ زیک گولڈ سمتھ ئِ پروشت ئَ لندن ئَ ہم (رو عمران رو) ئِ گوانک برز کرتگ۔ عمران خان وتی کہول ئِ ہوار یک پاکستانی نژاد ئِ ہلاپ گچینکاری مہم ھلائینگ اتنت بلے لندن ئِ اُلس ئَ آہانی دروگ ئِ سیاست ئَ را دفن کتگ۔ بنجاہی وزیر ھالرسانکی ،شنگکاری سینیٹر پرویز رشید ئَ گیش گوشت کہ لندن ئِ راجدپتر ئَ اولی واری یک پاکستانی نژاد ئِ کٹگ دراھیں پاکستان یانی ھاترا وشی ئِ سبب بوتگ۔یک پوریاگر ئِ بچک ئِ لندن ئَ سیاسی کٹگ ئِ سرا کلیں پاکستانی ئُُ پوریاگر ئِ سر گ برز کتگ۔ زیک گولڈ سمتھئِ پروشت ئُُ صادق خانئِ سرسوبی ئَ اُلس ئِ موڈ پدر کتگ۔ عمران خانئُُ آہی ئِ کہول ئِ سیاست ئَ را لندن ئِ اُلس ئَ ہم مسترد کتگ۔آہاں گیش گوشت کہ صادق خان نوں لندن ئِ اُلس ئِ ہزمت ئَ گوں پاکستان ئُُ پاکستانی آنی شرپ ئَ باز گیشی کئیت۔